Wydarzenia sportowe w okolicy

grudzień 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1 grudzień
Events for 2 grudzień
Events for 3 grudzień
Events for 4 grudzień
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 6 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 7 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 8 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 9 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 10 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 11 grudzień
Brak wydarzeń
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 13 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 14 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 15 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 16 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 17 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 18 grudzień
Brak wydarzeń
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 20 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 21 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 22 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 23 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 24 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 25 grudzień
Brak wydarzeń
26
27
28
29
30
31
1
Events for 26 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 27 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 28 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 29 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 30 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 31 grudzień
Brak wydarzeń
1 grudnia 2022

Przepisy gry


1. Boisko

1.1. Boisko 20×40 metrów.

1.2. Bramki o wymiarach 3m x 2m

1.3. Pole karne w którym bramkarz może łapać piłkę wytyczone półokręgiem o promieniu 6m od słupków bramki

1.4. Punkt karny wyznaczony jest w odległości 7m od środka linii bramkowej

1.5. Przedłużony rzut karny jest w odległości 10m od środka linii bramkowej

2. CZAS GRY

2.1. Czas meczu wynosi 2×12 minut efektywnego gry (gdy piłka jest poza boiskiem, czas gry jest zatrzymany)

2.2. Czas gry mierzony jest przez sędziego stolikowego

2.3. Między połowami 2-minutowa przerwa

2.4. Każda drużyna ma prawo do 1 przerwy na żądanie w czasie jednej połowy. Może o nią poprosić kapitan drużyny sędziego boiskowego, lub kapitan/trener znajdujący się na ławce rezerwowych. Przerwa zostanie przyznana w najszybszym momencie, gdy zawodnicy drużyny są w posiadaniu piłki (gdy zawodnik kontroluje piłkę). Gra wznawiana jest z miejsca, w którym ostatni raz zawodnik kontrolował piłkę przed przerwą na żądanie

3. LICZBA ZAWODNIKÓW

3.1. Liczba zawodników w protokole meczowym wynosi maksymalnie 14 osób

3.2. Na placu gry przebywa 5 zawodników i tylu zawodników musi rozpocząć mecz (muszą być gotowi do gry)

3.3. W przypadku gdy na boisku zostanie 2 graczy, sędzia przerywa mecz, a spotkanie kończy się przegraną zespołu 0:3 lub wynikiem z boiska, gdy różnica bramek jest większa, 

3.4. W przypadku gdy na boisku w trakcie gry przebywał zawodnik nie zgłoszony przed rozgrywkami, sędzia wraz z organizatorem po uprzedniej weryfikacji i sprawdzeniu danych zawodnika, weryfikuje wynik meczu jako walkower, a drużyna w składzie której grał nieuprawniony zawodnik – zostaje wykluczona z dalszych rozgrywek Futsal Ligi.

4. UBIÓR ZAWODNIKÓW

4.1. Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach powinni występować w jednolitych koszulkach oznaczonych numerami na plecach, przy czym bramkarz powinien odróżniać się ubiorem od pozostałych zawodników

4.2. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską. Jest on jedyną osobą na boisku, która ma prawo do pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią prowadzącym zawody jedynie podczas przerwy w grze

4.3. Dopuszczalnym obuwiem są buty sportowe z płaską podeszwą, przeznaczone do gry na hali

5. ZMIANY

5.1. Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne

5.2. Gracze rezerwowi znajdują się za linią boczną na swojej połowie w strefie dla zawodników rezerwowych wyznaczoną przez odpowiednie linie (stefa ławki)

5.3. Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero wtedy może wejść jego zmiennik, zmiana odbywa się w strefie dla zawodników rezerwowych (strefie ławki)

5.4. Zawodnik, który nieprawidłowo dokona zmiany, czyli wbiegnie na boisku jeszcze przed tym, jak plac gry opuścił zawodnik zmieniany, zostaje ukarany żółtą kartką

6. ZDOBYCIE BRAMKI

6.1. Bezpośrednio z rozpoczęcia gry, można strzałem na bramkę zdobyć gola

6.2. Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio

7. KARY

7.1. Zawodnicy i drużyny karani będą karami czasowymi

7.2. Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min., karę odbywa w strefie kar za linią boczną na środku boiska przy stoliku sędziego stolikowego. Zawodnik ponownie może wejść na plac po upływie kary lub po utracie przez swoją drużynę bramki.

7.3. Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki, karane będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Drużyna natomiast karana jest 2 min. karą czasową. Wejście zmiennika może nastąpić jak w punkcie 7.2.

7.4. Gracz, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, opuszcza plac gry a drużyna przez 3 min. gra w osłabieniu Po jej upływie skład może uzupełnić inny zawodnik. Zawodnik ukarany jest również bezwzględnym zakazem gry w co najmniej 1 meczu oraz karą pieniężną

7.5. W sytuacji, gdy żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, musi on zejść z boiska na czas odbywania kary, w bramce może go zastąpić zawodnik z pola

7.6  Po otrzymaniu 2 żółtej kartki przez tego samego zawodnika i kolejnej, zawodnik taki nie może wystąpić w kolejnym meczu swojej drużyny

7.7. Żółtą lub czerwoną kartką za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku

7.8 Sędzia karać będzie również kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku

8. GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE

8.1. Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair-play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa podania przez zawodnika nazwiska po otrzymaniu kartki, lub wtargnięcia na boisko zawodników / kibiców), sędzia udziela stosownych kar i może przerwać mecz

8.2. Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem na zawodnika przy piłce

8.3. Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest za niego rzut wolny oraz w kara indywidualna – wg. uznania sędziego. W sytuacji gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny

9. RZUTY WOLNE

9.1. W zależności od przewinienia mogą być pośrednie lub bezpośrednie.

9.2. Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 3 metrów. Jest on wtedy wykonywany, wyłącznie na gwizdek sędziego prowadzącego zawody;

10. FAULE DRUŻYNOWE

10.1. W każdej połowie meczu liczone są faule drużyny

10.2. Czwarty i kolejny faul drużyny skutkuje przyznaniem przedłużonego rzutu karnego dla drużyny przeciwnej

11. WZNOWIENIE GRY PO OPUSZCZENIU BOISKA PRZEZ PIŁKĘ

11.1. Rzuty z autu wykonujemy nogą zza linii bocznej, piłka musi być nieruchoma i znajdować się na linii lub poza boiskiem.

11.2. Złe wykonanie rzutu z autu skutkuje przyznaniem piłki drużynie przeciwnej

11.3. Po aucie bramkowym bramkarz wznawia piłkę ręką z pola bramkowego.

11.4. Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5m

12.PUNKTACJA

12.1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.

12.2. Za remis obie drużyny otrzymują 1 pkt.

12.3. Za przegraną drużyna otrzymuje 0 pkt.

12.4. Walkower karany jest przyznaniem 3 pkt drużynie przeciwnej oraz wynikiem 0:3

12.5. O końcowej klasyfikacji decydują kolejno:

– liczba punktów

– mecz bezpośredni 

– bilans bramkowy

– większa ilość strzelonych bramek

13. SĘDZIA

13.1.  Decyzje sędziego w czasie meczu są niepodważalne

13.2. Sędzia przekazuje wszelkie spostrzeżenia i uwagi na temat wydarzeń mających miejsce podczas meczów do Organizatora, który na ich podstawie podejmuje rozstrzygające decyzje

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Nie obowiązuje przepis o spalonym

14.2. Pozostałe przepisy jak w przepisach gry futsal

14.3. Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia konsekwencji za ich nieprzestrzeganie

14.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przepisach po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn

Facebook Comments