Wydarzenia sportowe w okolicy

październik 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
25
26
27
28
29
30
1
Events for 1 październik
Brak wydarzeń
2
3
4
5
6
7
8
Events for 2 październik
Brak wydarzeń
Events for 3 październik
Brak wydarzeń
Events for 4 październik
Brak wydarzeń
Events for 5 październik
Brak wydarzeń
Events for 6 październik
Brak wydarzeń
Events for 7 październik
Brak wydarzeń
Events for 8 październik
Brak wydarzeń
9
10
11
12
13
14
15
Events for 9 październik
Brak wydarzeń
Events for 10 październik
Brak wydarzeń
Events for 11 październik
Brak wydarzeń
Events for 12 październik
Brak wydarzeń
Events for 13 październik
Brak wydarzeń
Events for 14 październik
Brak wydarzeń
Events for 15 październik
Brak wydarzeń
16
17
18
19
20
21
22
Events for 16 październik
Brak wydarzeń
Events for 17 październik
Brak wydarzeń
Events for 18 październik
Brak wydarzeń
Events for 19 październik
Brak wydarzeń
Events for 20 październik
Brak wydarzeń
Events for 21 październik
Brak wydarzeń
Events for 22 październik
Brak wydarzeń
23
24
25
26
27
28
29
Events for 23 październik
Brak wydarzeń
Events for 24 październik
Brak wydarzeń
Events for 25 październik
Brak wydarzeń
Events for 26 październik
Brak wydarzeń
Events for 27 październik
Brak wydarzeń
Events for 28 październik
Brak wydarzeń
Events for 29 październik
Brak wydarzeń
30
31
1
2
3
4
5
Events for 30 październik
Brak wydarzeń
Events for 31 październik
Brak wydarzeń
3 października 2023

Futsal Challange – Regulamin


Regulamin Futsal Challenge 2022/2023

1. Organizator

1.1. Głównym Organizatorem rozgrywek Futsal Challenge jest  Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 59-720 Tomaszów Bolesławiecki 145n,

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami mogą być wszyscy sympatycy piłki nożnej powyżej 16 roku życia zorganizowani w drużyny, którzy w określonym przez Organizatora terminie zgłoszą się do rozgrywek Futsal Challenge i dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.

2.2. Uczestnicy niepełnoletni muszą okazać Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Futsal Challenge.

3. Organizacja Futsal Challenge

3.1. Futsal Challenge to cykl czterech turniejów na hali, w których zgłoszone drużyny będą rywalizować w godzinach 10.00-16.00 w terminach:
– 11 grudnia 2022
– 8 stycznia 2023
– 22 stycznia 2023
– 5 lutego 2023

3.2. Liczba miejsc w każdym z turniejów jest ograniczona – wynosi 6 lub 8 drużyn

3.3. Każde miejsce w pojedynczym turnieju jest punktowane wg schematu:
– miejsce 1 – 10 pkt.
– miejsce 2 – 8 pkt.
– miejsce 3 – 6 pkt
– miejsce 4 – 5 pkt.
– miejsce 5 – 4 pkt.
– miejsce 6 – 3 pkt.
– miejsce 7 – 2 pkt.
– miejsce 8 – 1 pkt.

3.3.1. O miejscu na koniec cyklu Futsal Challenge decyduje łączna liczba punktów z 4 turniejów, w przypadku takiej samej ilości punktów kolejno:
– lepsze miejsca zajmowane w pojedynczych turniejach
– różnica zdobytych do straconych goli
– bilans bramek: bramki zdobyte/bramki stracone           

3.4. System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn:
– 8 drużyn – dwie grupy po 4 drużyny, gdzie gramy mecze każdy z każdym, następnie faza play-off: 1A-2B, 1B-2A, 3A-4B, 3B-4A, mecze o miejsca 1, 3, 5, 7
– 6 drużyn – jedna grupa, mecze każdy z każdym

3.4. Mecze będą rozgrywane na hali sportowej przy ul. Jana Pawła II 38c.

4. Zgłoszenia do rozgrywek

4.1. O udziale w Futsal Challenge decyduje kolejność zgłoszeń.

4.2. Zgłoszenie do rozgrywek:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.sport.boleslawiec.pl 

4.3. Wymagane dokumenty:

– dowód wpłaty uczestnictwa w Futsal Challenge (załączone przy zgłoszeniu)

– w przypadku zawodników niepełnoletnich – zgody rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Futsal Challenge (dostarczenie do organizatora przed każdym turniejem)

4.3. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są terminach:
– TURNIEJ I – 5-9 grudnia (do godz. 22.00 lub do wyczerpania miejsc)
– TURNIEJ II – 2-6 stycznia (do godz. 22.00 lub do wyczerpania miejsc)
– TURNIEJ III – 9-20 stycznia (do godz. 22.00 lub do wyczerpania miejsc)
– TURNIEJ IV – 23-3 stycznia/lutego (do godz. 22.00 lub do wyczerpania miejsc)

4.4. Losowanie terminarza oraz grup odbywa się w transmisji na żywo na profilu Amatorskich Lig w Bolesławcu w dzień poprzedzający turniej w godzinach 20-21.

4.5. Udział w rozgrywkach Futsal Challange jest odpłatny i wynosi 250 zł za turniej (dwieście pięćdziesiąt złotych) od drużyny, płatny przelewem na konto Organizatora:

Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 80 2490 0005 0000 4530 4472 0007

Tytułem: nazwa drużyny

4.6. Wszystkie drużyny otrzymują rachunek potwierdzający udział w rozgrywkach

5. Drużyny i zawodnicy

5.1. Drużyna do pojedynczego turnieju może zgłosić maksymalnie 10 zawodników, minimalnie 5

5.2. Każda drużyna w dniu turnieju dostarcza listę zawodników do organizatora (druk w załączniku pod regulaminem)

5.3. W przypadku drużyn złożonych wyłącznie z osób niepełnoletnich wymagana jest opieka osoby dorosłej

5.5. Zawodnik w trakcie Futsal Challenge 2022/2023 może występować wyłącznie w jednej drużynie podczas turnieju

5.6. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez Sędziego lub Organizatora rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do gry, a mecz z udziałem takiego zawodnika może zostać zweryfikowany jako walkower (3:0)

6. Sędzia

6.1. Na każdy mecz wyznaczany jest przez Organizatora Sędzia, który egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza on Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i niepodważalne

6.2. Sędzia mają prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo, lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

7. Wycofanie się/wykluczenie drużyny

7.1. Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w Futsal Challenge z przyczyn niezależnych od Organizatorów – kwota nie zostanie zwrócona.

7.2. Jeżeli drużyna dokona wpłaty wpisowego przy zgłoszeniu, a nie będzie mogła wziąć udziału w turnieju (np., jest to 7 zespół zgłoszony, lub nie ma wystarczającej ilości drużyn, by rozegrać turniej) Organizator może:
– dokonać zwrotu wpłaty wpisowego na rachunek, z którego ta wpłata została przekazana
– zapisać drużynę na kolejny turniej poza kolejnością oficjalnych zgłoszeń

8. Obowiązki Organizatora

8.1. Opracowania terminarza

8.2. Zapewnienie obsady sędziowskiej na każde spotkanie

8.4. Weryfikacja spotkań

8.5. Rozpatrywania protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

9. Prawa Organizatora

9.1. Organizator wraz z sędzią spotkania ma prawo do weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu

9.2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

10. Protesty

10.1. Protest odnośnie przebiegu meczu może zostać złożony przez kapitana/vicekapitana/trenera bezpośrednio po meczu

11. Kary

11.1. Drużyna która nie przybędzie na mecz w wyznaczonym terminie zostaje ukarana walkowerem (0:3, 0 pkt.),

11.2. Zawodnik, który otrzyma karę bezpośredniego wykluczenia (czerwoną kartkę) pauzuje jeden mecz

11.3. Zawodnik, który otrzymał 2 żółtą kartkę i każdą kolejną pauzuje jedno następne spotkanie.

12. Nagrody

12.1. Za zwycięstwo w Futsal Challenge drużyna otrzymuje Puchar oraz dyplom

12.2. Najlepszy strzelec Futsal Challenge zostaje nagrodzony pamiątkową statuetką

12.3. Najlepszy zawodnik pojedynczego turnieju Futsal Challenge zostaje nagrodzony indywidualnym upominkiem

13. Klasyfikacje

13.1. W ramach rozgrywek Futsal Challenge będą prowadzone statystyki:

– najlepszego strzelca

– żółtych kartek

– czerwonych kartek

14. Przepisy gry

14.1. Obowiązują przepisy gry FUTSAL za wyjątkiem:

– czasu gry, który wynosi 1×10 min, ostatnie 2 minuty zatrzymywany czas

15. Oprawa medialna

15.1. Aktualne wyniki, tabele, klasyfikacje, materiały graficzne i multimedialne dostępne będą na stronie internetowej: www.sport.boleslawiec.pl oraz oficjalnym facebooku oraz będą w miarę możliwości publikowane na lokalnych portalach informacyjnych regionu

16. Odpowiedzialność

16.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie rozgrywania Futsal Ligi.

16.2. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w Futsal Challenge potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem, nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach Futsal Challenge.

16.3. Organizator we współpracy z Opti Grupą umożliwia wykupienie ubezpieczenia dla całej drużyny. Koszt ubezpieczenie wynosi 5 zł/osobę/za kolejkę.

Wszelkie informacje i pytania prosimy kierować do Organizatora – tel. 507 155 573


ZAŁĄCZNIKI:

Facebook Comments