Wydarzenia sportowe w okolicy

styczeń 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
26
27
28
29
30
31
1
Events for 31 grudzień
Events for 1 styczeń
2
3
4
5
6
7
8
Events for 2 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 3 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 4 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 5 styczeń
Events for 6 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 7 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 8 styczeń
9
10
11
12
13
14
15
Events for 9 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 10 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 11 styczeń
Events for 12 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 13 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 14 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 15 styczeń
16
17
18
19
20
21
22
Events for 16 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 17 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 18 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 19 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 20 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 21 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 22 styczeń
Brak wydarzeń
23
24
25
26
27
28
29
Events for 23 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 24 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 25 styczeń
Events for 26 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 27 styczeń
Events for 28 styczeń
Events for 29 styczeń
30
31
1
2
3
4
5
Events for 30 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 31 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 1 luty
Events for 3 luty
Events for 4 luty
Events for 5 luty
31 stycznia 2023

Gmina Warta Bolesławiecka przeznacza 245 000 zł na sport


Dnia 9 stycznia 2023 roku Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Do podziału będzie kwota 245 000 zł, która zostanie rozdysponowana na dwa zadania:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 25.000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych wydatkowane będą środki finansowe w wysokości 220.000 zł (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Termin składnia ofert dla ubiegających się podmiotów mija 31 stycznia 2023 roku, a oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej w godzina pracy urzędu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Gminy Warta Bolesławiecka.


info: sport.boleslawiec.pl
źródło: www.wartaboleslawiecka.pl

Facebook Comments