Wydarzenia sportowe w okolicy

styczeń 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
26
27
28
29
30
31
1
Events for 31 grudzień
Events for 1 styczeń
2
3
4
5
6
7
8
Events for 2 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 3 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 4 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 5 styczeń
Events for 6 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 7 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 8 styczeń
9
10
11
12
13
14
15
Events for 9 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 10 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 11 styczeń
Events for 12 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 13 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 14 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 15 styczeń
16
17
18
19
20
21
22
Events for 16 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 17 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 18 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 19 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 20 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 21 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 22 styczeń
Brak wydarzeń
23
24
25
26
27
28
29
Events for 23 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 24 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 25 styczeń
Events for 26 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 27 styczeń
Events for 28 styczeń
Events for 29 styczeń
30
31
1
2
3
4
5
Events for 30 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 31 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 1 luty
Events for 3 luty
Events for 4 luty
Events for 5 luty
31 stycznia 2023

“Lokalny Animator Sportu” poszukiwany


W związku z kolejną edycją projektu „Lokalny Animator Sportu” Starostwo Bolesławiec informuje o naborze kandydatów na stanowisko Animatora Sportu na obiekcie ORLIK 2012 przy ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec.

I. Warunki pracy

  • Termin: 1 marca – 30 listopada 2022
  • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
  • Czas pracy: 56 godzin miesięcznie (w godzinach: 16 – 21 w dni powszednie w okresie roku szkolnego, 10 – 21 w pozostałe dni)

II. Do zadań animatora należeć będzie:
1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,
2) realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,
3) współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
5) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz  innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
6)  promocja powiatu i miasta poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,
7) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,
8) prowadzeni ewidencji i dziennika zajęć,
9) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.

III. Aplikacje na animatorów powinny uwzględniać następujące wymagania:
1) uprawnienia instruktora lub trenera,
2) doświadczenie szkoleniowe,
3) doświadczenie organizacyjne w sporcie,
4) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

Ofertę (zgodną z załączonym wzorem)  należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec.

Osoba do kontaktu :

Mariusz Mendocha
Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 75 612 17 95


info: sport.boleslawiec.pl/Powiat Bolesławiec

Facebook Comments