Wydarzenia sportowe w okolicy

październik 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
25
26
27
28
29
30
1
Events for 1 październik
Brak wydarzeń
2
3
4
5
6
7
8
Events for 2 październik
Brak wydarzeń
Events for 3 październik
Brak wydarzeń
Events for 4 październik
Brak wydarzeń
Events for 5 październik
Brak wydarzeń
Events for 6 październik
Brak wydarzeń
Events for 7 październik
Brak wydarzeń
Events for 8 październik
Brak wydarzeń
9
10
11
12
13
14
15
Events for 9 październik
Brak wydarzeń
Events for 10 październik
Brak wydarzeń
Events for 11 październik
Brak wydarzeń
Events for 12 październik
Brak wydarzeń
Events for 13 październik
Brak wydarzeń
Events for 14 październik
Brak wydarzeń
Events for 15 październik
Brak wydarzeń
16
17
18
19
20
21
22
Events for 16 październik
Brak wydarzeń
Events for 17 październik
Brak wydarzeń
Events for 18 październik
Brak wydarzeń
Events for 19 październik
Brak wydarzeń
Events for 20 październik
Brak wydarzeń
Events for 21 październik
Brak wydarzeń
Events for 22 październik
Brak wydarzeń
23
24
25
26
27
28
29
Events for 23 październik
Brak wydarzeń
Events for 24 październik
Brak wydarzeń
Events for 25 październik
Brak wydarzeń
Events for 26 październik
Brak wydarzeń
Events for 27 październik
Brak wydarzeń
Events for 28 październik
Brak wydarzeń
Events for 29 październik
Brak wydarzeń
30
31
1
2
3
4
5
Events for 30 październik
Brak wydarzeń
Events for 31 październik
Brak wydarzeń
3 października 2023

“Lokalny Animator Sportu” poszukiwany


W związku z kolejną edycją projektu „Lokalny Animator Sportu” Starostwo Bolesławiec informuje o naborze kandydatów na stanowisko Animatora Sportu na obiekcie ORLIK 2012 przy ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec.

I. Warunki pracy

  • Termin: 1 marca – 30 listopada 2022
  • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
  • Czas pracy: 56 godzin miesięcznie (w godzinach: 16 – 21 w dni powszednie w okresie roku szkolnego, 10 – 21 w pozostałe dni)

II. Do zadań animatora należeć będzie:
1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,
2) realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,
3) współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
5) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz  innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
6)  promocja powiatu i miasta poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,
7) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,
8) prowadzeni ewidencji i dziennika zajęć,
9) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.

III. Aplikacje na animatorów powinny uwzględniać następujące wymagania:
1) uprawnienia instruktora lub trenera,
2) doświadczenie szkoleniowe,
3) doświadczenie organizacyjne w sporcie,
4) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

Ofertę (zgodną z załączonym wzorem)  należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec.

Osoba do kontaktu :

Mariusz Mendocha
Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 75 612 17 95


info: sport.boleslawiec.pl/Powiat Bolesławiec

Facebook Comments