Wydarzenia sportowe w okolicy

czerwiec 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 czerwiec
Events for 3 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 czerwiec
Events for 5 czerwiec
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 czerwiec
Events for 12 czerwiec
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 czerwiec
Events for 19 czerwiec
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 czerwiec
Events for 24 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 czerwiec
Events for 26 czerwiec
27
28
29
30
1
2
3
Events for 27 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 1 lipiec
Events for 3 lipiec
1 lipca 2022

Zestawienie ofert i zmiany terminów w ogłoszonych otwartych konkursach


Informacja ta dotyczy również sportu. Jak podaje Urząd Miasta na swojej stronie internetowej:

W związku z ogłoszonym  otwartym konkursem ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w  sferze pożytku publicznego w 2022 roku Prezydent Miasta Bolesławiec informuje o zmianach terminów wynikających z treści ogłoszenia w następującym zakresie:
zmianie ulegają zapisy punktów IX i X to jest:

30. było, iż wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia 30.12.2021r. Nowy termin ustala się do dnia 10.01.2022 r.

3. X. Było, iż organizacja w dniach: od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r. (poniedziałek w godzinach od 730 do 1700, wtorek i środa w godzinach od 730 do 1530) może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Nowy termin ustala się od 11.01.2022 r. do 12.01.2022 r. (wtorek i środa w godzinach od 730 do 1530).

boleslawiec.pl

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu przedsięwzięć sportowych w 2022 roku z określeniem ich braków formalnych

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaBraki formalne
do uzupełnienia
1.Bolesławieckie Towarzystwo
Siatkarskie
„Prowadzenie przez BTS szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych”Brak uwag
2.Uczniowski klub Sportowy
Football
Academy
Bolesławiec
„Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników UKS Football Academy w Bolesławcu i ich udział w rozgrywkach DZPN Wrocław w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik”Brak uwag
3.Międzyszkolny
Klub Sportowy „Bolesłavia”
„Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”Brak uwag
4.Klub Sportowy
Kolonia
„Szkolenie dzieci i młodzieży”Brak uwag.
5.UKŻ Pirat
Bolesławiec
„Bolesławiec łapie wiatr w żagle”Brak uwag
6.Klub Sportów
Walki GLADIATOR
„Prowadzenie przez klub sportów walki “Gladiator” szkolenia sportowego z MUAYTHAI dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat”Brak uwag
7.Akademia
Badmintona
Bolesławiec
„Trening badmintona oraz udział w rozgrywkach ogólnopolskich i międzynarodowych dla dzieci i młodzieży”-uzupełnić
oświadczenie
z oferty
8.BKS Bobrzanie Bolesławiec„Prowadzenie przez klub BKS Bobrzanie Bolesławiec szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez DZPN Wrocław i Podokręg Jelenia Góra”Brak uwag
9.TOP
Bolesławiec
„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w Squasha”Brak uwag
10.TOP
Bolesławiec
„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym”Brak uwag
11.TOP
Bolesławiec
„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w Badminton”Brak uwag
12.TOP
Bolesławiec
„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w Karate”Brak uwag
13.TOP
Bolesławiec
„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w Boksie”Brak uwag
14.TOP
Bolesławiec
„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej kobiet”Brak uwag
15.Uczniowski
Klub
Sportowy
OXPRESS
„Pływam bo dbam o zdrowie”Oferta została odrzucona
z powodu niezgodności
terminu realizacji
zadania z przedziałem
czasowym wskazanym
w ogłoszeniu o konkursie.
1.Bolesławieckie
Towarzystwo
Siatkarskie
„Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn”Brak uwag
2.Klub
Sportowy
SQUASHWIL
 Oferta została odrzucona
z powodu niezgodnego
opisu na kopercie.
3.Klub
Sportowy
Kolonia
„Szkolenie seniorów”Brak uwag.
4.UKŻ Pirat
Bolesławiec
„Bolesławiec łapie wiatr w żagle”Oferta została odrzucona
z powodu niezgodności
tytułu zadania
publicznego określonego
w ofercie z zapisami
celów statutowych organizacji.
5.Klub
Sportów
Walki
GLADIATOR
„Prowadzenie przez klub sportów walki “Gladiator” szkolenia sportowego z MUAYTHAI seniorów”Brak uwag
6.Akademia
Badmintona
Bolesławiec
„Treningi badmintona udział w II lidze Badmintona, udział w zawodach”-uzupełnić oświadczenie
z oferty
7.Bolesławiecki
Klub
Sportowy
BOBRZANIE
„Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez DZPN Wrocław i podokręg Jelenia Góra”Brak uwag
8.TOP
Bolesławiec
„Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w Squash w tym udział we współzawodnictwie sportowym”Brak uwag
9.TOP
Bolesławiec
„Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w tenisa stołowego w tym udział we współzawodnictwie sportowym”Brak uwag
1.UKS Football
Academy
Bolesławiec
„Football Academy Pomaga 2022”Brak uwag.
2.UKS Football
Academy
Bolesławiec
„Mini Mistrzostwa Świata 2022”Brak uwag
3.ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec
Bolesławiec
„II Harcerskie biegi terenowe im. hm. H. Bonina”-uzupełnić o drugi podpis
na wyciągu z aktualnego
statutu oraz na
pełnomocnictwie
4.ZHP Chorągiew
Dolnośląska
Hufiec
Bolesławiec
„Harcerskie biegi na orientację”– uzupełnić o drugi
podpis na wyciągu
z aktualnego statutu
oraz na pełnomocnictwie
5.Towarzystwo
Miłośników
Lwowa i
Kresów Południowo-
Wschodnich
„Bieg Orląt im. Antosia Petrykiewicza”Oferta została odrzucona
z powodu niezgodności
tytułu zadania
publicznego określonego
w ofercie z zapisami
celów statutowych organizacji.
6.UKŻ Pirat
Bolesławiec
„Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”Brak uwag
7.Klub
Sportów
Walki0
GLADIATOR
„Organizacja zawodów Mistrzostwo Polski MUAYTHAI 2022 dla dzieci i kadetów wraz z turniejem pierwszych walk dla juniorów i seniorów”Brak uwag
8.Akademia Badmintona Bolesławiec„Runda Pucharu Dolnego Śląska w Badmintonie”Brak uwag

info: sport.boleslawiec.pl/boleslawiec.pl

Facebook Comments