Wydarzenia sportowe w okolicy

sierpień 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 2 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 3 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 4 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 5 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 6 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 7 sierpień
Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 9 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 10 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 11 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 12 sierpień
Events for 13 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 14 sierpień
Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 16 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 17 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 18 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 19 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 20 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 21 sierpień
Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 23 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 24 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 25 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 26 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 27 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 28 sierpień
Brak wydarzeń
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 30 sierpień
Brak wydarzeń
Events for 31 sierpień
Brak wydarzeń
8 sierpnia 2022

Bolesławiecki samorząd przeznaczył 400 000 zł na sport na rok 2022. Niedługo mija termin składania wniosków


Bolesławiecki Ratusz, dnia 30 listopada 2021 roku, ogłosił otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2022 roku. Kwota, jak zostanie podzielona pomiędzy ubiegające się o nią podmioty, to 400 000 zł.

Wsparcie obejmuje zadania w następujących zakresach:
Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – kwota dofinansowania to 265 000 zł.
Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – kwota dofinansowania to 120 000 zł.
Organizacja jednorazowych imprez sportowych w Bolesławcu – kwota dofinansowania to 15 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 22 grudnia 2022 roku, a podpisane oferty i zaparafowane na każdej stronie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w zamkniętej kopercie (opatrzone nazwą zadania – należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do UM Bolesławiec). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.


info: sport.boleslawiec.pl


Facebook Comments