Wydarzenia sportowe w okolicy

styczeń 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
31
1
2
Events for 27 grudzień
Events for 28 grudzień
Events for 29 grudzień
Events for 30 grudzień
Events for 31 grudzień
Events for 1 styczeń
Events for 2 styczeń
Brak wydarzeń
3
4
5
6
7
8
9
Events for 3 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 4 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 5 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 6 styczeń
Events for 7 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 8 styczeń
Events for 9 styczeń
10
11
12
13
14
15
16
Events for 10 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 11 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 12 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 13 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 14 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 15 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 16 styczeń
Brak wydarzeń
17
18
19
20
21
22
23
Events for 17 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 18 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 19 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 20 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 21 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 22 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 23 styczeń
24
25
26
27
28
29
30
Events for 24 styczeń
Events for 25 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 26 styczeń
Events for 27 styczeń
Events for 28 styczeń
Events for 29 styczeń
Events for 30 styczeń
31
1
2
3
4
5
6
Events for 31 styczeń
Events for 2 luty
Events for 5 luty
29 stycznia 2022

245 000 zł na kulturę fizyczną i działalność dzieci i młodzieży w gminie Nowogrodziec – można składać oferty

Burmistrz Nowogrodźca ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2021 roku. Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie nr I w zakresie (180 000 zł) – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
-prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

Zadanie nr II w zakresie (10 000 zł)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze, itp.

Zadanie nr III w zakresie (40 000 zł)  działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Zadanie nr IV w zakresie (15 000 zł)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
– upowszechnianie rekreacji ruchowej, propagowanie i uprawianie sportu poprzez organizację zajęć i treningów

Termin składania ofert mija 25 lutego, o godz. 15.30. Kompletne oferty należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1.

Szczegóły konkursu znajdziecie tutaj.

zródło: www.bip.nowogrodziec.pl

Facebook Comments