Wydarzenia sportowe w okolicy

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
30
31
1
2
3
4
5
Events for 31 sierpień
Events for 1 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 2 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 3 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 4 wrzesień
Events for 5 wrzesień
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 7 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 8 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 9 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 10 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 11 wrzesień
Events for 12 wrzesień
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 14 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 15 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 16 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 17 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 18 wrzesień
Events for 19 wrzesień
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 21 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 22 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 23 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 24 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 25 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 26 wrzesień
Brak wydarzeń
27
28
29
30
1
2
3
Events for 27 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 28 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 29 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 30 wrzesień
Brak wydarzeń
17 września 2021

Urząd Miejski w Bolesławcu, na podstawie złożonych wniosków, przyznał środki finansowe na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu przedsięwzięć sportowych i kulturalnych w 2021 roku.

Dotacja “sportowa” została podzielona na 3 zadania i wyniosła w 2021 roku 360 200 zł:

  1. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – kwota przyznana to 241 00 zł (66,91% całej dotacji)
  2. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – kwota przyznana to 109 000 zł (30,26% całej dotacji)
  3. Organizacja jednorazowych imprez sportowych w Bolesławcu – kwota przyznana to 10 200 zł (2,83% całej dotacji)

W ramach zadania pierwszego (sport dzieci i młodzieży), dotacja została podzielona na następujące podmioty:

Klub DyscyplinaKwota% całej dotacji
MKS Boleslavia lekka atletyka65 000 zł26,97%
UKS Football Academy Bolesławiecpiłka nożna33 000 zł13,69%
BTS Bolesławiecsiatkówka20 000 zł8,30%
BKS “Bobrzanie” Bolesławiecpiłka nożna80 000 zł33,19%
TOP Bolesławiecogółem43 000 zł17,84%
w tym:tenis stołowy6 000 zł
siatkówka15 000 zł
karate15 000 zł
boks7 000 zł
RAZEM241 000 zł100%

W ramach zadania drugiego (sport seniorski) dotacja została podzielona w następujący sposób:

KlubDyscyplinaKwota% całej dotacji
KS Kolonia Bolesławiecpiłka nożna11 000 zł10,10%
BKS “Bobrzanie” Bolesławiecpiłka nożna60 000 zł55,05%
BTS Bolesławiecsiatkówka30 000 zł27,50%
TOP Bolesławiectenis stołowy8 000 zł7,34%
Razem109 000 zł100 %

W zadaniu trzecim środki pieniężne zostały rozdzielone na następujące imprezy sportowe:

KlubImprezaKwota% całej dotacji
Klub Sportowy
Squashwil
Otwarte Mistrzostwa
Bolesławca w Squashu
1 000 zł9,80%
UKS Football
Academy Bolesławiec
Ogółem 5 000 zł49,02%
w tymFootball Academy
Pomaga 2021
2 500 zł
Mini Liga Mistrzów 20212 500 zł
ZHP – Chorągiew Dolnośląska.
Hufiec Bolesławiec
Ogółem4 200 zł41,18%
w tymHarcerskie biegi
terenowe
3 000 zł
Harcerskie biegi
na orientację
1 200 zł
RAZEM10 200 zł100 %

Jak dotacje przedstawiają się ze względu na klub sportowy pokazuje poniższe zestawienie:

KlubKwota% całkowitej dotacji
MKS Boleslavia65 000 zł18,05%
UKS Football
Academy Bolesławiec
38 000 zł9,72%
BTS Bolesławiec50 000 zł13,88%
BKS “Bobrzanie” Bolesławiec140 000 zł38,87%
TOP Bolesławiec51 000 zł14,16%
KS Kolonia Bolesławiec11 000 zł3,05%
Klub Sportowy Squashwil1 000 zł0,28%
ZHP – Chorągiew Dolnośląska.
Hufiec Bolesławiec
4 200 zł1,17%
RAZEM360 200 zł100 %

Bolesławiecki sport od dłuższego czasu jest w małej zapaści. Świadczyć może to o tym, że nie mamy godnych reprezentantów na średnim, ogólnopolskim (centralnym) poziomie. Czy są to kwoty, które zaspakajają potrzeby sportowe w Bolesławcu i pozwolą na spokojne funkcjonowanie poszczególnych klubów? Ciężko powiedzieć…

źródło danych: www.boleslawiec.pl

Facebook Comments