Wydarzenia sportowe w okolicy

styczeń 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
26
27
28
29
30
31
1
Events for 31 grudzień
Events for 1 styczeń
2
3
4
5
6
7
8
Events for 2 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 3 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 4 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 5 styczeń
Events for 6 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 7 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 8 styczeń
9
10
11
12
13
14
15
Events for 9 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 10 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 11 styczeń
Events for 12 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 13 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 14 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 15 styczeń
16
17
18
19
20
21
22
Events for 16 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 17 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 18 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 19 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 20 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 21 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 22 styczeń
Brak wydarzeń
23
24
25
26
27
28
29
Events for 23 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 24 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 25 styczeń
Events for 26 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 27 styczeń
Events for 28 styczeń
Events for 29 styczeń
30
31
1
2
3
4
5
Events for 30 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 31 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 1 luty
Events for 3 luty
Events for 4 luty
Events for 5 luty
31 stycznia 2023

Bolesławiecki samorząd przeznaczył 400 000 zł na sport na rok 2022. Niedługo mija termin składania wniosków


Bolesławiecki Ratusz, dnia 30 listopada 2021 roku, ogłosił otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2022 roku. Kwota, jak zostanie podzielona pomiędzy ubiegające się o nią podmioty, to 400 000 zł.

Wsparcie obejmuje zadania w następujących zakresach:
Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – kwota dofinansowania to 265 000 zł.
Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – kwota dofinansowania to 120 000 zł.
Organizacja jednorazowych imprez sportowych w Bolesławcu – kwota dofinansowania to 15 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 22 grudnia 2022 roku, a podpisane oferty i zaparafowane na każdej stronie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w zamkniętej kopercie (opatrzone nazwą zadania – należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do UM Bolesławiec). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.


info: sport.boleslawiec.pl


Facebook Comments