Wydarzenia sportowe w okolicy

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 2 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 3 wrzesień
Events for 4 wrzesień
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 6 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 7 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 8 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 9 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 10 wrzesień
Events for 11 wrzesień
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 13 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 14 wrzesień
Events for 15 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 16 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 17 wrzesień
Events for 18 wrzesień
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 20 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 21 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 22 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 23 wrzesień
Events for 24 wrzesień
Events for 25 wrzesień
26
27
28
29
30
1
2
Events for 26 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 27 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 28 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 29 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 30 wrzesień
Brak wydarzeń
26 września 2022

Bolesławiecki samorząd przeznaczył 400 000 zł na sport na rok 2022. Niedługo mija termin składania wniosków


Bolesławiecki Ratusz, dnia 30 listopada 2021 roku, ogłosił otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2022 roku. Kwota, jak zostanie podzielona pomiędzy ubiegające się o nią podmioty, to 400 000 zł.

Wsparcie obejmuje zadania w następujących zakresach:
Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – kwota dofinansowania to 265 000 zł.
Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny – kwota dofinansowania to 120 000 zł.
Organizacja jednorazowych imprez sportowych w Bolesławcu – kwota dofinansowania to 15 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 22 grudnia 2022 roku, a podpisane oferty i zaparafowane na każdej stronie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w zamkniętej kopercie (opatrzone nazwą zadania – należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do UM Bolesławiec). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.


info: sport.boleslawiec.pl


Facebook Comments