Wydarzenia sportowe w okolicy

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
28
29
30
31
1
2
3
Events for 1 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 2 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 3 wrzesień
Brak wydarzeń
4
5
6
7
8
9
10
Events for 4 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 5 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 6 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 7 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 8 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 9 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 10 wrzesień
Brak wydarzeń
11
12
13
14
15
16
17
Events for 11 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 12 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 13 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 14 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 15 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 16 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 17 wrzesień
Brak wydarzeń
18
19
20
21
22
23
24
Events for 18 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 19 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 20 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 21 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 22 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 23 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 24 wrzesień
Brak wydarzeń
25
26
27
28
29
30
1
Events for 25 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 26 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 27 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 28 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 29 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 30 wrzesień
Brak wydarzeń
23 września 2023

fot. www.wikipedia.org

Gmina Nowogrodziec wspiera sport w kwocie 203 tys. zł.


Gmina Nowogrodziec w wyniku otwartego konkursu na wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych  podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2021 rok przyznała łączną kwotę 248 000 zł w tym 203 000 zł na kulturę fizyczną i sport.

Pozostałe 48 000 zł zostało przyznane na zadanie III, które w swoim założeniu również może być powiązane z kulturą fizyczną i sportem poprzez organizację obozów sportowych.

Podział środków nastąpił wg 4 zadań i objął 12 podmiotów:

Zadanie I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

Zadanie II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych

Zadanie III – Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Zadanie IV – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym upowszechnianie rekreacji ruchowej, propagowanie i uprawianie sportu poprzez organizację zajęć i treningów

PodmiotZadanieKwota% dotacji
Klub Sportowy
Czerna
zadanie I15 000 zł6,05%
Klub Sportowy
Orzeł gościszów
zadanie I25 000 zł10,08%
Klub Sportowy
“Granit” Gierałtów
zadanie I15 000 zł6,05%
LKS Sparta
Zebrzydowa
zadanie I30 000 zł12,10%
KS Piast
Wykroty
zadanie I33 000 zł13,31%
MKS Chrobry
Nowogrodziec
zadanie I32 000 zł12,90%
Klub Sportowy
Milików
zadanie I15 000 zł6,05%
UKS Nowogrodzieczadanie I6 500 zł2,62%
KS Kwisa
Nowogrodziec
zadanie I6 500 zł2,62%
ZHP Chorągiew
Dolnośląska
Hufiec Bolesławiec
im. Szarych Szeregów
zadanie II
zadanie III
zadanie III
2 000 zł
1 000 zł
7 000 zł
0,81%
0,40%
2,82%
Gminny Szkolny Związek
Sportowy Nowgrodziec
zadanie II
zadanie III
zadanie IV
8 000 zł
30 000 zł
10 000 zł
3,22%
12,10%
4,03%
UKS Euro-Ekspert
Nowgrodziec
zadanie III
zadanie IV
7 000 zł
5 000 zł
2,82%
2,02%

źródło: UM Nowogrodziec

Facebook Comments